Praktijk voorbeelden

Praktijkvoorbeeld 1 Scheiding

De heer Frank en mevrouw Perla willen hun echtscheiding financieel afwikkelen. Maar wat is een reëel bedrag om de partneralimentatie af te kopen? En op welke periode is dat gebaseerd? De heer Frank vond tot nu toe elk bedrag te hoog en mevrouw Perla was onzeker over of ze het met dat vermogen wel zou redden.

Haar wens was een maandelijks inkomen van € 3.000 per maand voor de komende 12 jaar, tot haar AOW. Het pensioen wordt daarna aan beiden uitgekeerd. Ze wil er echter geen slapeloze nachten van hebben. Een spaarrekening was geen optie omdat dat te weinig opleverde door de lage rente. Het bedrag zou dan veel te hoog worden. Door het gebruik van de inkomenscalculator kwam er een bedrag uit waarmee zij de komende 12 jaar, met een rendement van 4%, € 3.000 per maand kon onttrekken.

Voor de heer Frank was dit een heldere en concrete onderbouwing en daardoor een begrijpelijk bedrag. Voor mevrouw Perla was het duidelijk dat zij daarvan de komende 12 jaar kon rondkomen. Daarnaast kon zij bovendien ook nog inkomen verkrijgen door in de tussentijd te blijven werken.

De scheiding is hierdoor niet alleen sneller afgewikkeld maar geeft ook voor beide ex partners te mogelijkheid om verder te gaan met hun leven.

 “Nu alles is afgewikkeld kan ik in ieder geval weer verder met mijn eigen leven”.

 

 

Praktijkvoorbeeld 2 Scheiding

Mevrouw De Wolf is gescheiden. De handtekening is gezet maar hoe nu verder?

Is het handig om de hypotheek af te lossen of niet? Sparen of beleggen? Welk inkomen is reëel? Kan ik er van leven?

In de eerste plaats hebben we mevrouw De Wolf geholpen met het terugbrengen van het grote aantal gezamenlijke rekeningen naar 3 rekeningen op alleen haar eigen naam. Een betaalrekening, een spaarrekening en een beleggersrekening.

Tevens zijn we met haar meegegaan naar de bank om te praten over de hypotheek. Wat zijn de voor en nadelen van aflossen, wat kan ze aflossen én wanneer? Na het gesprek met de bank hebben de mogelijkheden doorgenomen en besproken wat voor haar de beste optie was.

Tevens hebben we een plan gemaakt om in een vast inkomen te voorzien omdat zij op dat moment nog geen vaste baan had.

Inmiddels heeft ze wel een vaste baan en hoeft zij op dit moment niets te onttrekken. Het vermogen kan geleidelijk groeien. De hypotheek is volledig afgelost, met een veel lagere boeterente dan in eerste instantie werd verlangd omdat zijn nog een deel boetevrij kon aflossen en bovendien ook op 1 januari weer 20% boetevrij kon aflossen. De bank had haar hier niet op gewezen.

Ze vond het prettig dat er een onafhankelijke derde meeging naar de bank, waardoor ze het overzicht weer had over haar financiën.

“Fijn dat je even mee ging want ik knik anders altijd maar ‘ja’. Dan is het fijn als er iemand even meeluistert. Jullie dienstverlening gaat verder dan ik had verwacht”.

 

Praktijkvoorbeeld Erfenis

De heer AFM is overleden en heeft 3 kinderen. Zijn vrouw is reeds eerder overleden.

Hij heeft een vermogen van € 1.200.000 volledig belegd in aandelen en obligaties.

Hierbij zijn twee facetten belangrijk:

  • de kosten van de begrafenis en de belasting moeten betaald kunnen worden;
  • de kinderen hebben allen verschillende wensen.

Het is in eerste instantie van belang dat een deel van de portefeuille liquide wordt gemaakt om de belasting en de kosten te kunnen betalen. We hebben contact opgenomen met de executeur en besloten 20% van de aandelen in de portefeuille direct te verkopen. Het beheer zal tijdelijk worden voortgezet met een lager risicoprofiel totdat er een gesprek is geweest met alle erfgenamen. Ook hebben we afgesproken niet de gehele portefeuille te liquideren omdat daar geen noodzaak toe is met een voorzichtig risico profiel.

We hebben zo snel mogelijk een afspraak gemaakt met alle erfgenamen om te inventariseren wat hun persoonlijke wens was. De één wilde aandelen behouden om aan zijn bestaande portefeuille toe te voegen. De tweede wilde cash of hypotheek en schulden af te lossen. De derde wist het nog niet maar wilde de erfenis eventueel beleggen maar met een laag risico.

We hebben vervolgens 30% van de resterende portefeuille liquide gemaakt en de rest van de portefeuille in stand gehouden. Nadat de erfenis was afgewikkeld hebben we een datum in de toekomst geprikt als peildatum. Op die dag is de portefeuille verdeeld.

Het is belangrijk om een datum in de nabije toekomst te nemen om eventuele discussie te voorkomen. De één kreeg het geld, de ander de aandelen en de derde de obligaties.

“Door de waarde te hanteren op een datum in de toekomst in plaats van het verleden, hebben we denk ik veel discussies voorkomen”.

 

Praktijkvoorbeeld Stichtingen

De stichting Wakker Mens heeft als doelstelling om jaarlijks bedragen te doneren aan verschillende projecten die de leefomstandigheden van mensen verbeteren. Zij krijgen af en toe nog donaties. Het vermogen hoeft niet per se toe te nemen maar het mag wel.

Omdat de stichting jaarlijks wil uitkeren en haar vermogen in stand wenst te houden is sparen geen optie. Verder vindt de stichting het prettig als zij weet wat zij elk jaar ongeveer te vergeven heeft. Zij wil dan ook liever een continue cashflow.

We hebben met de stichting gekeken naar de jaarlijkse uitgaven aan diverse instellingen en partijen. Het bleek dat we konden volstaan met een lager risicoprofiel dan dat in eerste instantie bleek uit de vragenlijst om het risicoprofiel te bepalen. Meer zekerheid en minder risico. De stichting kan zich nu richten op haar doelstelling zonder zich zorgen te hoeven maken over de funding daarvan. Natuurlijk praten we het bestuur één of twee keer per jaar volledig bij, naast de tussentijdse rapportages.

 

Topsport

Een voetballer heeft gedurende zijn voetbal carrière een vermogen opgebouwd. Naast zijn in Nederland verplicht opgebouwde pensioen via CFK, heeft hij in het buitenland een goed inkomen gehad waarvan hij een deel opzij kon zetten.

“Pas na mijn carrière werd ik bewuster van de toekomst en dus ook van mijn pensioen. Tot dan toe was ik alleen maar bezig met wat ik leuk vond”.

 

Het voordeel van het hebben van vermogen was wel dat ik niet meteen iedere baan hoefde aan te pakken maar me rustig kon oriënteren op een maatschappelijke carrière. Hoe ik nuttig kon zijn voor de maatschappij. Het hoeft niet alleen maar voor het geld”.

Momenteel verdient hij af en toe wat bij met interviews, reclame, commentaar bij wedstrijden. Hij beraadt zich over zijn toekomst: als trainer of toch een geheel andere carrière.

Het vermogen is niet voldoende om hetzelfde leven te blijven leiden als voetballer maar geeft wel een financiële basis voor de toekomst en een aanvullend inkomen op dit moment.

 

Vermogensgroei

Het vermogen is gekomen uit de verkoop van zijn bedrijf . Eigenlijk te vroeg om te stoppen maar ook een dusdanig goed bod zodat hij zich geen zorgen meer hoeft te maken. En toch maakt hij zich zorgen. Vermogen is ook een verantwoordelijkheid.

In ieder geval is de inkomensstroom gestopt en zal (voorlopig) er inkomen uit het vermogen gerealiseerd moeten worden.

Na een berekening blijkt dat er slechts over een beperkt deel van het vermogen risico gelopen hoeft te worden om in het inkomen te worden voorzien. Dat betekent dat we het grootste deel geen risico hoeven te lopen en dat wordt beschermd belegd: een laag risico en wel de mogelijkheid om te profiteren van koersstijgingen.

Als richtlijn hanteren we een rendement van 5% voor inkomen met een neutraal profiel (50% risicovol en 50% risicomijdend). Voor een inkomen van € 120.000 is dan ook ca

€ 2.400.000 nodig met de insteek om het vermogen in stand te houden.

De moeilijkheid zit hier niet in het voorzien van een passend inkomen maar in het beperken van de risico’s. Mensen zijn vaak geneigd meer risico te willen lopen met beleggen dan noodzakelijk is. Dit leidt soms tot een snelle afname van het vermogen.

Wij benadrukken dat je niet meer risico moet nemen dan strikt noodzakelijk!

“Eigenlijk geeft me dit weer de rust om me weer te concentreren op iets nieuws.
De rust die ik ergens zocht maar dat realiseerde ik mezelf niet”.

 

Aanvullend inkomen

Jan krijgt na het overlijden van zijn moeder een erfenis van € 1.200.000. Hij is zelf loodgieter en wil dit werk graag blijven doen. Hij lost in de eerste plaats zijn hypotheek jaarlijks af met het toegestane percentage van 20%.

Een aanvullend inkomen van € 2.500 stelt hem in staat te doen wat hij leuk vindt. En om te blijven doen wat hij leuk vindt. We beleggen € 500.000 waarbij we streven naar een jaarlijks netto rendement (na kosten beheer en provisie van de bank) van 5% – 6%.

Een beetje interen is geen probleem want er staat nog ca € 400.000 op een spaar rekening. Dat levert weinig op maar dat geeft wel een veilig gevoel.

 

“ Ik kijk eigenlijk nooit meer naar de beleggingen. Maandelijks € 2.500 erbij is wel lekker en het liefst zo lang mogelijk. Op is op”

Voorbeeld Pensioen (opbouw)

We worden steeds meer verantwoordelijk voor ons eigen pensioen. Pensioenfondsen willen af van verplichte uitkeringen. “Zolang de voorraad strekt”. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het opbouwen van pensioen. Vaak zijn andere dingen echter belangrijk op dat moment: kinderen, huis, auto, verbouwing of vakanties.

Logisch. YOLO.

 

Een advocaat van 50 jaar wil beginnen met opbouwen. Wanneer je stap voor stap pensioen gaat opbouwen, kun je het beste beleggen in trackers die wereldwijd gespreid zijn:

I-Shares core MSCI World UCITS,

Vanguard Global Stock Index

Think Global Equity UCITS

Maandelijks geld opzij zetten, of op het moment dat het kan en er niet meer naar kijken.

 

Naarmate ze het moment nadert dat ze wilt gaan uitkeren, wordt het belangrijker om een stabiele ontwikkeling van de waarde van je portefeuille te realiseren. Je wilt dan geen grote schommelingen, geen grote risico’s lopen. Het risico van de beleggingen moet dan omlaag. Bovendien wil ze dan weten op welk (aanvullend) inkomen ze kan rekenen met het opgebouwde vermogen.

Indien er reeds vermogen is en je houdt niet van de sterke beursschommelingen, kunnen we onze strategie gebruiken. Bovendien kunnen we een planning, een doelstelling maken voor een aantal jaren.

“ ik heb nog wel even te gaan maar wel lekker dat ik er in ieder geval mee begonnen ben”.

 

Voorbeeld Pensioen (uitkering)

Cees is 62 jaar en wil minder gaan werken. 3 of 4 dagen per week. Hij wil tot zijn pensioen zijn verminderde inkomen aanvullen. Na zijn 65e ontvangt hij een goed pensioen en AOW. Daarboven wil hij soms extra onttrekken voor vakanties of vrijgestelde schenkingen aan de kinderen. Het vermogen hoeft niet in stand te blijven.

We kunnen met de inkomenscalculator kijken welk vermogen hij nodig heeft om een aanvullend inkomen te realiseren. Hij weet dan ook meteen of hij 3 of 4 dagen kan werken. Wellicht beslist hij om iets in te teren. Na zijn 65e weten we wat zijn pensioeninkomen en AOW is. Dan maken we een nieuwe planning en bespreken we welk vermogen hij nodig heeft om extra inkomen te genereren.

Elk jaar bespreken we de mogelijkheid om te kunnen schenken zonder dat het hemzelf in de problemen brengt.

“Als het bij een pensioenfonds staat, gaat het ook naar 0 en dan kijk ik er ook nooit naar. Nu dus ook niet. Als ik altijd maar voldoende vermogen heb om in mijn eigen zorg te kunnen voorzien en niet hoef terug te vallen op mijn kinderen. Als er dan nog iets overblijft, is dat voor hun mooi meegenomen”.

Weijerman rekentool

Welk inkomen per maand wilt u hebben?

 

Hoeveel jaar wilt u daarvan genieten?

 

Is dit uw enige bron van inkomsten?

Ja
Nee