CASUS VERMOGENSGROEI

Vermogensgroei

Het vermogen is gekomen uit de verkoop van zijn bedrijf . Eigenlijk te vroeg om te stoppen maar ook een dusdanig goed bod zodat hij zich geen zorgen meer hoeft te maken. En toch maakt hij zich zorgen. Vermogen is ook een verantwoordelijkheid.

In ieder geval is de inkomensstroom gestopt en zal (voorlopig) er inkomen uit het vermogen gerealiseerd moeten worden.

Na een berekening blijkt dat er slechts over een beperkt deel van het vermogen risico gelopen hoeft te worden om in het inkomen te worden voorzien. Dat betekent dat we het grootste deel geen risico hoeven te lopen en dat wordt beschermd belegd: een laag risico en wel de mogelijkheid om te profiteren van koersstijgingen.    

Als richtlijn hanteren we een rendement van 5% voor inkomen met een neutraal profiel (50% risicovol en 50% risicomijdend). Voor een inkomen van € 120.000 is dan ook ca

€ 2.400.000 nodig met de insteek om het vermogen in stand te houden.

De moeilijkheid zit hier niet in het voorzien van een passend inkomen maar in het beperken van de risico’s. Mensen zijn vaak geneigd meer risico te willen lopen met beleggen dan noodzakelijk is. Dit leidt soms tot een snelle afname van het vermogen.

Wij benadrukken dat je niet meer risico moet nemen dan strikt noodzakelijk!

Weijerman rekentool

Welk inkomen per maand wilt u hebben?

 

Hoeveel jaar wilt u daarvan genieten?

 

Is dit uw enige bron van inkomsten?

Ja
Nee