CASUS STICHTINGEN

Praktijkvoorbeeld Stichtingen (ton of corine)

De stichting Wakker Mens heeft als doelstelling om jaarlijks bedragen te doneren aan verschillende projecten die de leefomstandigheden van mensen verbeteren. Zij krijgen af en toe nog donaties. Het vermogen hoeft niet per se toe te nemen maar het mag wel.

Omdat de stichting jaarlijks wil uitkeren en haar vermogen in stand wenst te houden is sparen geen optie. Verder vindt de stichting het prettig als zij weet wat zij elk jaar ongeveer te vergeven heeft. Zij wil dan ook liever een continue cashflow.

We hebben met de stichting gekeken naar de jaarlijkse uitgaven aan diverse instellingen en partijen. Het bleek dat we konden volstaan met een lager risicoprofiel dan dat in eerste instantie bleek uit de vragenlijst om het risicoprofiel te bepalen. Meer zekerheid en minder risico. De stichting kan zich nu richten op haar doelstelling zonder zich zorgen te hoeven maken over de funding daarvan. Natuurlijk praten we het bestuur één of twee keer per jaar volledig bij, naast de tussentijdse rapportages.

Weijerman rekentool

Welk inkomen per maand wilt u hebben?

 

Hoeveel jaar wilt u daarvan genieten?

 

Is dit uw enige bron van inkomsten?

Ja
Nee