CASUS ERFENIS

Praktijkvoorbeeld erfenis

De heer AFM is overleden en heeft 3 kinderen. Zijn vrouw is reeds eerder overleden.

Hij heeft een vermogen van € 1.200.000 volledig belegd in aandelen en obligaties.

Hierbij zijn twee facetten belangrijk:

– De kosten van de begrafenis en de belasting moeten betaald kunnen worden;

– De kinderen hebben allen verschillende wensen.

Het is in eerste instantie van belang dat een deel van de portefeuille liquide wordt gemaakt om de belasting en de kosten te kunnen betalen. We hebben contact opgenomen met de executeur en besloten 20% van de aandelen in de portefeuille direct te verkopen. Het beheer zal tijdelijk worden voortgezet met een lager risicoprofiel totdat er een gesprek is geweest met alle erfgenamen. Ook hebben we afgesproken niet de gehele portefeuille te liquideren omdat daar geen noodzaak toe is met een voorzichtig risico profiel.

We hebben zo snel mogelijk een afspraak gemaakt met alle erfgenamen om te inventariseren wat hun persoonlijke wens was. De één wilde aandelen behouden om aan zijn bestaande portefeuille toe te voegen. De tweede wilde cash of hypotheek en schulden af te lossen. De derde wist het nog niet maar wilde de erfenis eventueel beleggen maar met een laag risico.  

We hebben vervolgens 30% van de resterende portefeuille liquide gemaakt en de rest van de portefeuille in stand gehouden. Nadat de erfenis was afgewikkeld hebben we een datum in de toekomst geprikt als peildatum. Op die dag is de portefeuille verdeeld.

Het is belangrijk om een datum in de nabije toekomst te nemen om eventuele discussie te voorkomen. De één kreeg het geld, de ander de aandelen en de derde de obligaties.

Weijerman rekentool

Welk inkomen per maand wilt u hebben?

 

Hoeveel jaar wilt u daarvan genieten?

 

Is dit uw enige bron van inkomsten?

Ja
Nee