BELEGGINGSBELEID

 

Een stabiele ontwikkeling van de waarde van jouw portefeuille en een stabiel rendement is waar wij naar streven. Een jaarlijks absoluut rendement. Alleen dan kunnen maandelijkse onttrekkingen voorzien in een vast inkomen. Of voor een stabiele ontwikkeling van het vermogen.

Ons beleggingsbeleid wordt ondersteund door moderne en geavanceerde software, ontwikkeld en gebaseerd op jarenlange ervaring en wetenschappelijk onderzoek. Juist in de altijd beweeglijke markten ondersteunt dit ons om de risico’s te verlagen en daarmee het rendement te optimaliseren.

Risico’s worden door ons afgedekt en we streven naar een stabiel en absoluut rendement. Dat doen we door een stabiel te realiseren, naast dividend en rente. Wij benaderen beleggen vanuit de risico’s die beleggen met zich meebrengt. Die risico’s willen wij zo laag mogelijk houden. Het rendement volgt vanzelf.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen uw vermogen te laten groeien. Uw beleggingsdoelstelling voor de korte termijn is dan niet inkomen maar vermogensgroei.

De volgende drie uitgangspunten zijn daarbij belangrijk voor ons.

Uitgangspunt 1

Wij zijn er van overtuigd dat het rendement op aandelen op de lange termijn hoger is dan sparen.

Wij hebben niet de illusie dat wij, of wie dan ook, de best presterende aandelen kunnen selecteren. Daarom kiezen wij voornamelijk waarde- (value-)aandelen van grote multinationals uit met name de AEX (Nederland), DAX (Duitsland) en CAC (Frankrijk). Aandelen van grote ondernemingen die veelal een redelijk en stabiel dividend uitkeren van 2%-4% per jaar.

Grote ondernemingen als Ahold, Deutsche Telekom, Aegon of Unilever.

Omdat we geen directe valuta risico’s willen lopen maar wel wereldwijde spreiding willen, kiezen wij voor aandelen in Euro. Dit past beter bij onze filosofie en bij het genereren van inkomen uit vermogen. Indien wenselijk kunnen we echter ook wereldwijd beleggen in goed gespreide mandje van aandelen.

.

Uitgangspunt 2

Spreiding is essentieel om het risico van beleggen te verlagen.

Het risicovolle deel van de portefeuille beleggen we in ETF’s of trackers. Dit is een breed gespreid mandje van aandelen wereldwijd, in een regio, in een specifieke sector of in een specifiek beleggingsinstrument (aandelen of obligaties).

De afgelopen jaren is gebleken dat beleggen in individuele aandelen zeer onvoorspelbaar is geworden. De koersstijgingen en-dalingen zijn zo groot geworden dat één of twee aandelen het rendement van een gehele portefeuille kan bepalen.

Uitgangspunt 3

Een duidelijke (beleggings)strategie geeft meer zekerheid en stabiliteit dan visie.

Wij gebruiken opties om risico’s van beleggen te verlagen en tegelijkertijd cashflow te genereren. We gebruiken opties dus alleen om risico’s te beperken!

Gedekt schrijven

Het schrijven van callopties op bestaande aandelen is een beproefde methode om extra rendement te realiseren (covered call writing).

Indien het schrijven van callopties aantrekkelijk is, maken we daar gebruik van en genereren we, naast dividend en rente, een extra cashflow. Deze cashflow kan gebruikt worden om uit te keren als inkomen.

 

Beschermd beleggen

We kopen aandelen met put opties als alternatief voor obligaties of sparen. Door een put optie weet je te allen tijde welk bedrag je terugkrijgt. Je bent daarmee beschermd tegen flinke koersdalingen. Het is dan ook vergelijkbaar met een garantieproduct, echter zonder verplichtingen of extra kosten. Je kunt zelf bepalen welk maximale risico je wenst te lopen. Ook het moment van instappen is daardoor nauwelijks relevant.

De combinatie van deze twee strategieën bepaalt je risicoprofiel en het uit te keren inkomen per maand. Verder is het van belang of het vermogen in stand dient te blijven of dat er mag worden ingeteerd op het vermogen. Hiervoor kun je gebruik maken van de inkomenscalculator.

Voordelen van onze strategie:

  • Altijd en op elk moment inzichtelijk en overzichtelijk;
  • Het instapmoment maakt niet meer uit omdat je het maximale risico vooraf kunt aangeven;
  • We kunnen dagelijks inzage geven in het maximale verlies;
  • We beperken koersdalingen en realiseren daardoor een stabiel rendement;
  • We kunnen dagelijks alle beleggingen liquide maken;
  • We nemen een belangrijk deel van de emoties weg waardoor er veel minder irrationele beslissingen worden genomen.

Risicoprofielen

Bij onze filosofie passen verschillende risicoprofielen. “Vermogensbehoud” (ca. 0% – 6% per jaar), “voorzichtig” (ca. 4,5% per jaar) of “neutraal” (ca. 6,0% per jaar).

 

Tot slot: Neem nooit meer risico dan strikt noodzakelijk is.

Weijerman rekentool

Welk inkomen per maand wilt u hebben?

 

Hoeveel jaar wilt u daarvan genieten?

 

Is dit uw enige bron van inkomsten?

Ja
Nee