ONS BELEGGINGSBELEID

BELEGGINGSBELEID

Een stabiele ontwikkeling van de waarde van jouw portefeuille en een stabiel rendement is waar wij naar streven. Een jaarlijks absoluut rendement. Alleen dan kunnen maandelijkse onttrekkingen voorzien in een vast inkomen. Of bij een stabiele ontwikkeling van vermogen.

Ons beleggingsbeleid wordt ondersteund door moderne en geavanceerde software, ontwikkeld en gebaseerd op jarenlange ervaring en wetenschappelijk onderzoek. Juist in volatiele markten ondersteunt dit ons om de risico’s te verlagen.

Risico’s worden door ons afgedekt en we streven naar een stabiel en absoluut rendement. Dat doen we door een hoge cashflow te genereren, naast dividend en rente.

Wij benaderen beleggen vanuit de risico’s die beleggen met zich meebrengt. Die risico’s willen wij zo laag mogelijk houden. Het rendement volgt vanzelf.

De volgende drie uitgangspunten zijn daarbij belangrijk voor ons.

 

Uitgangspunt 1

Wij zijn er van overtuigd dat het rendement op aandelen op de lange termijn hoger is dan sparen.

Wij hebben niet de illusie dat wij, of wie dan ook, de best presterende aandelen kunnen selecteren. Daarom kiezen wij voor waarde- (value-) aandelen van grote multinationals uit de AEX (Nederland), DAX (Duitsland) en CAC (Frankrijk). Aandelen van grote ondernemingen die veelal een redelijk en stabiel dividend uitkeren van 2%-4% per jaar.

Grote ondernemingen als Sanofi, Shell, Bayer of Unilever.

Omdat we geen directe valuta risico’s willen lopen maar wel wereldwijde spreiding willen, kiezen wij voor aandelen in de Eurolanden. Dit past beter bij onze filosofie en bij het genereren van inkomen uit vermogen.

 

Uitgangspunt 2

Spreiding is essentieel om het risico van beleggen te verlagen.

Er worden via het door ons ontwikkelde software “MW Select” 8-12 aandelen van multinationals (zie onder 1) geselecteerd waarbij de onderlinge correlatie zo laag mogelijk is. We houden het door het beperkt aantal aandelen zeer overzichtelijk en inzichtelijk. Het programma en het onderzoek toont aan dat het risico nauwelijks toeneemt door meer aandelen te selecteren. Je weet bovendien exact waarin je belegd en er zijn geen extra (verborgen) kosten. Je kunt op elk moment uitstoppen.

Op basis van de onderlinge correlatie van de gekozen aandelen in combinatie met de best mogelijke opbrengst van deze aandelen komen we tot een optimale risico-/rendementsverhouding.

 

Uitgangspunt 3

Wij gebruiken opties om risico’s van beleggen te verlagen en tegelijkertijd cashflow te genereren. We gebruiken opties dus alleen om risico’s te beperken!

 

Gedekt schrijven

We schrijven maandelijks call opties op bestaande aandelen (covered call writing).

Hierdoor genereren we, naast dividend en rente, een zeer hoge cashflow. Deze cashflow wordt deels gebruikt om uit te keren als inkomen. Deels wordt de cashflow gebruikt om beursfluctuatie op te vangen.

 

Beschermd beleggen

We kopen aandelen met put opties als alternatief voor obligaties of sparen. Door een put optie weet je te allen tijde welk bedrag je terugkrijgt. Je bent daarmee beschermd tegen koersdalingen. Het is dan ook vergelijkbaar met een garantieproduct, echter zonder verplichtingen of extra kosten. Je kunt zelf bepalen welk maximaal risico je wenst te lopen.

De combinatie van deze twee strategieën bepaalt je risicoprofiel en het uit te keren inkomen per maand. Verder is het van belang of het vermogen in stand dient te blijven of dat er mag worden ingeteerd op het vermogen. Hiervoor kun je gebruik maken van de inkomenscalculator.

 

Tot slot

Neem nooit meer risico dan strikt noodzakelijk is.

Voordelen van onze strategie:

– Altijd en op elk moment inzichtelijk en overzichtelijk;

– We kunnen (een deel van) de hoge maandelijkse cashflow uitkeren als vast inkomen zonder dat dit direct ten koste gaat van de onderliggende aandelen;

– We hebben in potentie de mogelijkheid om een hoger rendement te realiseren dan de beurs of op de portefeuille, dan op de individuele aandelen in de portefeuille;

– We kunnen dagelijks alle beleggingen liquide maken;

– We nemen een belangrijk deel van de emoties weg waardoor er veel minder irrationele beslissingen worden genomen.

 

Risicoprofielen

Bij onze filosofie passen verschillende risicoprofielen. Vermogensbehoud (ca. 0% – 6% per jaar), voorzichtige toename (ca. 4,5%-5,5% per jaar) of geleidelijke groei (ca. 6,5%-7,5% per jaar).

 

Weijerman rekentool

Welk inkomen per maand wilt u hebben?

 

Hoeveel jaar wilt u daarvan genieten?

 

Is dit uw enige bron van inkomsten?

Ja
Nee