Leven van beleggingen

Leven van beleggingen

Op 28 november wijdde de Telegraaf weer een artikel aan “leven van beleggingen” (zie link).

Als gevolg van onder andere de groeiende vergrijzing neemt bij beleggers de behoefte aan een stabiele inkomstenstroom uit beleggingen toe. Wij bieden u graag het alternatief. Een hoge cashflow uit uw belegging zodat u met beperkt risico goed kunt leven van uw beleggingen met daadwerkelijke periodieke uitkeringen.

Een aantal punten uit de verschillende artikelen vallen ons op:

– *Alhoewel het geen nieuw onderwerp is, wordt in deze artikelen steeds uitgegaan van aandelen (of aandelenfondsen) met een hoog dividendrendement;

– *Je maakt jezelf afhankelijk van een niet te voorspellen waardegroei van de aandelen.

Zoals Albert Einstein al zei: “Waanzin is: elke keer weer hetzelfde proberen en een andere uitkomst verwachten”.

Dividenden op aandelen zijn op dit moment veel hoger dan rente op een spaarrekening. Dividenden lopen uiteen van 0%-6%. Bovendien brengt een (spaar)rekening met meer dan € 100.000 (zie vorige MW beleggingsbericht) een bankrisico met zich mee.

Bij dividend is het belangrijk om te kijken naar de stabiliteit van de dividend-uitkeringen. Kon. Olie heeft nog nooit een dividend overgeslagen en het is bovendien altijd geleidelijk gestegen. ING of KPN daarentegen gaven een hoog dividend maar hebben de laatste jaren niet of nauwelijks meer uitgekeerd. Dat heeft ook invloed op de koers van het aandeel.

Om te leven van beleggingen maakt de belegger zich afhankelijk van de waardetoename van effecten. De afgelopen 100 jaar is het rendement op de aandelen gemiddeld 7%-8% geweest (zie Dow Jones 100 jaar). Een gemiddelde voor de langere termijn, dat echter geen houvast biedt om van te leven.

Obligaties waren altijd een belangrijk en veilig onderdeel om het inkomen te genereren. Het rendement op obligaties is op dit moment zeer laag (0,5% per jaar op een 4-jarige staatslening) en de koersrisico’s zijn hoog. Bedrijfsobligaties renderen ook onder de maat.

Wat is het alternatief? Nooit wordt er gesproken over het daadwerkelijk genereren van een vaste cashflow op aandelen. Meijers Weijerman Vermogensbeheer heeft daarvoor Cashflow beleggen ontwikkeld waarbij u maandelijks inkomen kunt genereren.

Bij Cashflow beleggen gokt u niet meer op waardetoename van aandelen. Aandelen kunnen immers stijgen maar ook dalen;

Bij Cashflow beleggen loopt u juist minder risico dan recht toe recht aan aandelen, daar ook bij sterk gedaalde aandelen koersen een cashflow op peil blijft;

Cashflow beleggen geeft u dagelijks inzicht in uw portefeuille en belegt u direct in aandelen van bekende ondernemingen: transparant en geen verborgen kosten

Bij Cashflow beleggen kunt u kiezen voor maandelijks uitkeringen uit opbrengsten met behoud van vermogen. Voor een voorbeeld kunt u via deze link inzien.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Weijerman rekentool

Welk inkomen per maand wilt u hebben?

 

Hoeveel jaar wilt u daarvan genieten?

 

Is dit uw enige bron van inkomsten?

Ja
Nee