Effecten veiliger dan sparen?

De zorg komt steeds terug. Loop ik risico met het tegoed op mijn bankrekening? Het bedrag dat de grens van euro 100.000 overstijgt wordt niet door het bankwezen gegarandeerd. Effecten in portefeuille vallen buiten het debiteurenrisico van de bank. Dus beleggen in effecten is beter beschermd tegen een bankfaillissement.

Risico bankrekening
De financiële wereld stond op haar achterste benen in de afgelopen jaren. Grote banken moesten door de overheid worden gered en kleinere banken vielen om. Spreiden over rekeningen bij verschillende banken werd nodig om gebruik te maken van de 100.000-euro-garantie per rekening door de overheid. Maar dan gaat het om cash-geld op rekening. Met beleggingen in effecten, aandelen en obligaties ligt het anders.

Historie
Wij gaan terug naar de vijftiger jaren. De Bank Taxeira de Mattos in Amsterdam ging failliet. Toen bleek niet aantoonbaar welke aandelen en obligaties aan welke cliënten toebehoorden. Vermogens verdwenen in de failliete boedel en beleggers hadden het nakijken. Om herhaling te voorkomen is het zogenaamde Necigef-systeem, het Nederlands Centraal Instituut Giraal Effectenverkeer, in het leven geroepen. Een aparte vennootschap die buiten de boedel van de bank opereert, waarin de effecten werden geadministreerd. Bij faillissement van een bank zouden deze belangen buiten de boedel vallen. Later kwam daarvoor het Effectenbewaarbedrijf in de plaats.

Steeds als u aandelen of obligaties koopt worden deze gedeponeerd in het Effectenbewaarbedrijf van een bank en als u verkoopt ontvangt u een lichtingsbericht. Dit voelt en is juridisch veilig. Want het Bewaarbedrijf verricht verder geen commerciële handelingen.

Veilige effectenrekening
Beleggers kunnen dus met een gerust hart effecten ter waarde van honderdduizenden euro’s of

zelfs miljoenen euro’s op een en dezelfde effectenrekening aanhouden en hoeven niet belangen over verschillende banken te spreiden. Deze regeling geldt bij banken in Nederland en in vele andere landen.

Rechten, zoals opties en termijncontracten, zijn vooralsnog niet in een Bewaarbedrijf te deponeren en worden in het bankbedrijf geadministreerd. Niet afgescheiden van het vermogen van de betreffende bank. De autoriteiten zijn nog bezig om deze belangen ook goed te regelen om in geval van calamiteiten de belegger te beschermen.

Met een portefeuille van meer dan een ton euro’s is uw zorg dus verdwenen omtrent het falen van een bank. Inmiddels ervaren onze cliënten dat beleggen in goed beschermde beleggingen tegen grote koersdalingen substantieel meer oplevert dan u aan magere rente op een bankrekening ontvangt. Het mes snijdt aan twee kanten.

Neemt u voor meer informatie hierover gerust contact met ons op.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Weijerman rekentool

Welk inkomen per maand wilt u hebben?

 

Hoeveel jaar wilt u daarvan genieten?

 

Is dit uw enige bron van inkomsten?

Ja
Nee