Bekijk hieronder uw persoonlijke berekening!

Uitleg

Deze berekening is gebaseerd op een neutraal profiel met als uitgangspunt een netto rendement van 5% per jaar na transactiekosten en beheerfee. Er wordt geen rekening gehouden met belastingheffingen.

De rekentool voor het berekenen van het benodigde kapitaal voor een (aanvullend) inkomen is een hulpmiddel. Aan de resultaten en berekeningen van de rekentool kunnen geen rechten worden ontleend. Getoonde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst en kunnen hoger of lager uitvallen. Behaalde rendementen uit het verleden bieden eveneens geen garantie voor de toekomst.

Weijerman rekentool

Welk inkomen per maand wilt u hebben?

 

Hoeveel jaar wilt u daarvan genieten?

 

Is dit uw enige bron van inkomsten?

Ja
Nee