Beheer bij overlijden

Een volmacht komt te vervallen bij overlijden. Voor een overeenkomst vermogensbeheer is dit niet altijd in het belang van de erflater en de erfgenamen. Belasting, kosten voor de begrafenis en notaris betaalt men doorgaans uit de boedel. Maar wat te doen met beleggingen? De executeur mag geen risico nemen en is vaak geneigd de portefeuille volledig te liquideren. Maar ook daar zitten risico’s aan. De executeur dient als een goed huisvader het vermogen onder zich te houden. Hoe reageren erfgenamen als na verkoop de aandelen flink in koers blijken te stijgen?

De beheerder mag geen transacties meer uitvoeren en zo komt het beheer van een portefeuille in een vacuüm terecht. Voor erfgenamen en executeur een onprettige situatie.

 

Onherroepelijke volmacht

U kunt een onherroepelijke volmacht afgeven. Dat mag alleen als deze niet in strijd is met de wet, en in het belang is van de volmachtgever. Wij hebben het om deze reden opgenomen in onze vermogensbeheerovereenkomst. Daarin staat dat de volmacht doorloopt na overlijden maar dat de executeur of de erfgenamen de overeenkomst te allen tijde kunnen opzeggen. U behoudt in de tussentijd natuurlijk ook altijd de vrijheid de overeenkomst zelf op te zeggen.

 

Benoeming in het testament

Dit kan ook in een testament worden geregeld. De erflater kan bepalen dat het beheer, met specifieke wensen, wordt voortgezet totdat de boedel is verdeeld. Men spreekt van een “beheerexecuteur”. Het is namelijk mogelijk om verschillende executeurs aan te wijzen, bijvoorbeeld op een vakgebied.

 

Testament bij leven

In een “testament bij leven” kan worden bepaald dat een beheerder het beheer voortzet indien iemand handelingsonbekwaam of wilsonbekwaam wordt.

 

Verdeling

De goede verdeling van de boedel is essentieel om onenigheden in de toekomst te voorkomen. De ene erfgenaam wil cash, de ander aandelen en de derde misschien een combinatie van aandelen en obligaties. Na overlijden is op korte termijn een inventarisatie nodig van de verschillende wensen en vaststelling van een datum waarop de verdeling plaats kan vinden.

Indien de nalatenschap een onderdeel van een BV is dan kan afwikkeling na 1 januari voordeel opleveren in verband met de heffing in box 3.

Wanneer u vragen heeft over deze materie kunt u contact opnemen met Bart Weijerman van Meijers Weijerman Vermogensbeheer

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Weijerman rekentool

Welk inkomen per maand wilt u hebben?

 

Hoeveel jaar wilt u daarvan genieten?

 

Is dit uw enige bron van inkomsten?

Ja
Nee